:: Barnes VOR-TX Calibre .223 Rem
Calibre Peso Tipo de punta
.223 Remington 55 gr. TSX FB
:: Barnes VOR-TX Calibre .243 Win
Calibre Peso Tipo de punta
.243 Winchester 80 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .270 Win
Calibre Peso Tipo de punta
.270 Winchester 130 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .30-06 SPRG
Calibre Peso Tipo de punta
.30-06 Springfield 150 gr. TTSX BT
.30-06 Springfield 168 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .30-30 Win
Calibre Peso Tipo de punta
.30-06 Winchester 150 gr. TSX FN
:: Barnes VOR-TX Calibre .300
Calibre Peso Tipo de punta
.300 Remington Ultra Mag 180 gr. TTSX BT
.300 Winchester Mag 150 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .308 Win
Calibre Peso Tipo de punta
.308 Winchester 150 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .338 Win Mag
Calibre Peso Tipo de punta
.338 Winchester Mag 225 gr. TTSX BT
:: Barnes VOR-TX Calibre .357 Mag
Calibre Peso Tipo de punta
.357 Magnum 140 gr. XPB HP
:: Barnes VOR-TX Calibre .375 H&H
Calibre Peso Tipo de punta
.375 H&H 300 gr. TSX FB
:: Barnes VOR-TX Calibre .44 Rem Mag
Calibre Peso Tipo de punta
.44 Remington Mag 225 gr. XPB HP
:: Barnes VOR-TX Calibre 45/70 Govt
Calibre Peso Tipo de punta
.45/70 Govt 300 gr. TSX FN